Vil du spille ? / Træningsprogram

Træningsprogram

Dette er et lille træningsprogram som alle kan benytte og have glæde og udbytte af. Det er en fordel at arbejde sammen to og to, så man får naturlige pauser undervejs.

Retningskontrol

Man slår 10 slag på 5 forskellige baner hvor man blot skal slå ligeud. Man kan enten spille efter banens hul eller et opstillet mål. Man kan variere sværhedsgraden ved at øge afstanden til målet. Man noterer løbende hvor mange træffere og hvor mange forbiere man har. Disse notater kan bruges til statistik og til at se udviklingen for hver træningsaften man kører programmet igennem.

Tempo

Her drejer det sig om at kontrollere tempoet i slaget.

Find en bane med stigning. Inddel stigningen i 3 zoner. Her kan for eksempel bruges tape, malertape er som regel nemt at påklæbe og tage af igen.

Til at starte med slår man 5 slag efter hver zone og noterer sig hvor mange træffere og hvor mange forbiere man har. Efterfølgende kan man variere træningen ved at slå 1 slag efter hver zone. Her slår man 15 slag i alt. Igen skal man notere træffere og forbiere.

Find herefter en bane, hvor man kan spille på bagbanden. Øvelsen går ud på at man skal kontrollere tilbageløbets længde fra banden. Igen skal man inddele banen i zoner, så man har et eller flere målområder. Også her slår man 5 gange efter hver zone, og noterer træffere og forbiere.

Skru

Her stilles der større krav til spillerens tekniske kunnen, og til denne øvelse har vi valgt at kræve flere slag udført. Skru er nemlig en uvant bevægelse, og man bør træne det mere for at kunne det.

Skruet har vi opdelt i ”godt skru” og ”dårligt skru”. Hvad er så forskellen? ”Godt skru” er det som vi tidligere i hæftet har benævnt som overskru. Det forekommer mere naturligt for de fleste, da det ligger mere naturlig i selve slaget. Omvendt er ”dårligt skru” det samme som underskru, og er unaturligt da man henter slaget væk fra sig selv, og fører putteren ind mod sig selv.

Man kan med fordel starte med at øve skruet på en bagbande, hvor man kan slå bolden vinkelret ind på banden. Således kan man se effekten af slaget. Opstil eventuelt en forhindring, for eksempel to sten, som danner en passage, som man skal spille igennem.

Slå i alt 50 slag i øvelsen, hvoraf de 20 skal være med ”godt skru” og de 30 med ”dårligt skru” og noter også her udbyttet. Det kan være lidt sværere at vurdere, men prøv alligevel.

Lige ud uden skru

Som afslutning på skru-øvelserne er det vigtigt at man øver sit grundslag igen. Slå derfor lige 10 slag i varierende tempi, gerne på forskellige baner. Man kan kontrollere om man slår rent igen ved at spille enten med en tofarvet bold eller ved at sætte et lille mærke på bolden. Hvis man slår urent kan man hurtigt se det ved at mærket eller farverne roterer rundt.

Varianttræning

Formålet med varianttræning er at finde nye spillevarianter på banerne, at lære sine bolde bedre at kende, og at forberede sig til andre anlæg, som ofte skal spilles med andre varianter. Vær opfindsom, tænk utraditionelt og se hvad der sker. Prøv mange forskellige bolde. Spil som afslutning et par runder med de valgte varianter på de baner man har øvet dem på. Så vil man bedst kunne se om de i praksis også fungerer.

 
 
 
 
 
 
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 66127934