Nye indlæg

 

Nye dommere i Dansk minigolf

07-05-2014
Dommerkursus.

Efter flere forsøg på at samle interesserede deltagere til et dommerkursus afviklede DMgU søndag den 02.03.2014 det første dommerkursus i flere år. 7 havde tilmeldt sig kurset. Beklageligvis dukkede kun 6 op til kurset, der blev afholdt hos OMC.

Efter en gang morgenmad gik vi i gang med kurset. Alle have modtaget love og bestemmelser, der bruges af dommerne. Det var tydeligt, at alle have brugt lang tid på at kigge materialet igennem, da der lige fra start blev stillet spørgsmål til det gennemgåede stof sammenholdt med det, de havde læst. Efter en grundig gennemgang af stoffet og en let frokost gik vi ud få anlægget, hvor vi på både eternit og beton i praksis gennemgik alt vedrørende startfelter, grænselinie, udlægslinier, hjælpelinier, radialudlæg og meget andet.

Herefter gik vi i gang med prøven, der bestod af 52 spørgsmål og en case, hvor der skulle udfyldes en turneringsprotokol og spilletavler. I takt med, at deltagerne blev færdige, gennemgik vi besvarelsen med kursisterne. Her blev blandt andet spurgt ind til nogle af besvarelserne for at sikre, at de havde forstået stoffet. Laura AMK/OMC glimrede med en besvarelse, hvor der kun var 1 fejl, hvor det viste sig, at hun havde misforstået spørgsmålet. Da vi spurgte ind til det, havde hun det rigtige svar – rigtig flot af Laura. Af de øvrige 5 bestod de 4. Kun en enkelt måtte vi opfordre til at søge igen, hvos der forsat var et ønske om at blive dommer.

De nye dommere pr 02.03.14 var:

Laura Fogh AMK/OMC
Jan Rasmussen, SIF
Morten Rasmussen, OMC
Henning Rasmussen, Fjordager
Lili Christiansen, Fjordager

Tillykke til de nye dommere.

Tag godt imod dem ude i klubberne og brug dem, når de har mulighed for at hjælpe.

Dommer og Teknisk Udvalg.

Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484