Nye indlæg

 

Repræsentantskabsmøde i Dansk Minigolf Union 2016 - Kort fortalt.

02-03-2016
Lørdag den 27. februar var der repræsentantskabsmøde i Dansk Minigolf Union. Der var i alt mødt 28 stemmeberettigede frem. Mødet blev afholdt i Fredericia og startede kl 09:30 med morgenmad. Efter lidt forsinkelse gik det hele i gang.

Første punkt på dagsordenen var en beretning fra formanden om det forgangne års begivenheder.

Året har bl.a. budt på Nordisk Meterskaber på dansk jord. Der er blevet etableret et nordisk samarbejde, der skal sikre vidensdeling mellem de nordiske lande for derigennem at sikre minigolfen i fremtiden.

Hos Dansk Idræts Forbund arbejdes der for tiden hårdt på at udarbejde en ny økonomisk støttestruktur. Den nye struktur kan betyde, at DMgU skal til at tænke anderledes og at bestyrelsen skal lægge deres kræfter andetsteds end hidtil.

Derudover kan det nævnes, at vi i Minigolf har sagt farvel til en udviklingskonsulent og goddag til en anden. Vi har sagt farvel til Anders Grønnegaard og goddag til Louise Lindberg Poulsen.
- vi ser frem til samarbejdet.

Slutteligt berettede formanden om, at vi desværre har måttet sige farvel til Inger Neye, der efter 8 år i bestyrelsen har valgt at trække sig. Formanden takker for samarbejdet og ønsker god vind fremover.

Næste punkt var fremlæggelse af det reviderede regnskab, der blev en noget amputeret affære, da kassereren desværre måtte melde afbud pga. sygdom. Vi håber Michael snart kommer på højkant igen.

Dernæst var det udvalgenes tur til at fremlægge deres årsberetning.

Turneringsudvalget, der i det forgangne år er blevet 2 mand stærkere, kunne berette om et travlt år. Turneringsudvalget lover at stramme op i det nye år og have alle lister klar til tiden. Derudover beder de klubberne om at melde rettidigt tilbage omkring tilmelding til de forskellige arrangementer.

Udviklingsudvalget kunne berette om 2 nye klubber i form af Aarhus og Rudersdal og et forsat arbejde for at udbygge sporten.

Sidste beretning var fra seniorlandstræneren, der takkede den tidligere landstræner for hans hjælp.
Derudover kunne seniorlandstræneren berette om Nordisk Mesterskab, hvor alle præsterede fantastisk.

Der var mange indkomne forslag. Heriblandt kan nævnes en lang række ændringer i turneringsbestemmelserne, en omfattende tilpasning af DMgU’s regler til de internationale regler og et ønske fra bestyrelsens side om at kunne konstituere sig selv efter et valg.

Indkomne forslag var en tung omgang til dette års repræsentantskabsmøde og folk var udkørte da alle forslag var blevet fremlagt, diskuteret og stemt om.

Efterfølgende gennemgik formanden frivillighedsstrategien og politikkataloget.

Punkt 11-14 på dagsordenen var valg til bestyrelsen og udvalg, hvor de personer, der ønskede genvalg, blev genvalgt. Dog skal det nævnes, at Morten Rasmussen trak sig og lod Heino Rye Rahbek Nielsen komme til posten i dommer og teknisk udvalg, inden det endte i et kampvalg,
Derudover kan vi byde velkommen til Alf Jakobsen, der blev valgt ind i bestyrelse og Per Danielsen, der blev valgt ind som suppleant.

Sidst men ikke mindst blev der uddelt to diplomer i dagens anledning!

Vincent Huus fik fortjent titlen som årets spiller. Vincent har i år bl.a. vundet Nordiske Mesterskaber, DM-E og DM-S både individuelt og i mix-kategorien sammen med Laura Fogh.

John Hansen har fået diplom for at have været stormester 125 gange – hvilket kun er opnået én gang før i minigolf af Jan Lyø.

Kæmpe tillykke og stor respekt til John og Vincent!

Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484