Nye indlæg

 

Glædelige nyheder - gradvis åbning af udendørsidrætten

21-04-2020
Så kom dagen, hvor Sundhedsstyrelsen og DIF åbner op for udendørs idrætsaktiviteter uden kontakt, hvilket betyder, at vi igen kan komme i gang med at spille minigolf 😊

I første omgang åbnes der op for den foreningsdrevne minigolf – altså, minigolfaktiviteter udelukkende for medlemmer af vores minigolfklubber. I forbindelse med denne åbning, vil vi først og fremmest bede alle vores klubber være opmærksomme på de kommunalt gældende regler hos netop JER! Da en overtrædelse af de kommunalt gældende regler kan betyde reduktion eller fuldstændig fratagelse af lokaletilskud etc. opfordrer vi alle vores klubber til at gå i dialog med deres respektive kommune omkring opstart af aktivitet. I kan med fordel bede om bekræftelser på skrift, således I er sikre på, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser på den anden side. Er I i tvivl herom, så kan I altid kontakte Marianne på konsulent@minigolf.dk.

Dansk Minigolf Union (DMgU) gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi støtter fuldt op om klubber, som af den ene eller anden årsag, ikke ønsker at genoptage klubaktivitet på nuværende tidspunkt.

For de klubber, der måtte ønske at genoptage klubaktivitet, og som har mulighed herfor i henhold til de gældende regler i deres hjemkommune, er der naturligvis en række forbehold opstillet af Sundhedsstyrelsen og DIF i samarbejde med DMgU, som vi SKAL hjælpes ad med at overholde, klubber såvel som medlemmer, for at fastholde denne unikke mulighed vi har fået, for at komme i gang med at spille igen. Forbeholdene lyder som følger:

Krav til klubbens facilitet
• Klubhuse, omklædningsrum, toiletter og kiosker skal være lukkede af hensyn til smittefare
• Klubben skal kunne give medlemmer adgang til håndvask eller håndsprit ved behov i forbindelse med åbningstider.

Spiltekniske formalia
• Aktiviteten skal udføres enkeltvis, parvist eller maksimalt tre personer pr. tavle.
• Der er kun én person, der noterer resultater under hele spillet, således tavle og kuglepen ikke skal skifte hånd under spil
• Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand og begrænse den fysiske kontakt skal fortsat overholdes. Her har DMgU i samarbejde med Corona-hotline opsat følgende anbefaling, for at imødekomme dette:
o På anlæg under 800 kvm skal der være to tomme baner mellem hver tavle (derfor maksimalt 18 personer på anlægget ad gangen)
o På anlæg over 800 kvm skal der være én tom bane mellem hver tavle (derfor maksimalt 27 personer på anlægget ad gangen)
o Bevægelse omkring banerne på alle anlæg foregår med uret, således der opretholdes en afstand på to meter til nærmeste spiller
o På anlæg, hvor banerne ligger meget tæt opfordrer vi klubber til at udforme særlige retningslinjer, hvortil klubben kan opretholde myndighedernes anbefalinger om minimum to meters afstand.

Krav til medlemmer i forbindelse med spil
• Medlemmer skal møde op omklædt og selv medbringe deres eget udstyr – dvs. som minimum en kølle, bolde og en kuglepen. Det vil også sige, at man IKKE må låne udstyr til hinanden.
• Medlemmer med symptomer på sygdom eller forkølelse må IKKE deltage
• Medlemmer med helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage
• Medlemmer er ansvarlige for at opretholde god hygiejne ved at vaske hænder og spritte efter behov. I den forbindelse opfordrer vi medlemmer til at medbringe håndsprit til eget behov.
• Medlemmer af foreningen udfører den givne aktivitet, hvorefter vedkommende tager hjem. Den sociale hygge før og efter træning, må vi altså vente lidt med endnu.

Andet
• I tilfælde af regnbyger opfordrer vi de medlemmer, som har mulighed for det, at søge læ i egen bil, således de, som ikke har mulighed herfor, kan benytte klubbernes overdækninger, og vi fortsat holder den anbefalede afstand til hinanden.

Hvis ovenstående skulle henlede til spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte DMgUs formand Leif Meitilberg på formand@minigolf.dk.

Vi understreger på det kraftigste at ovenstående åbning og anbefalinger udelukkende målretter sig udendørs aktivitet, hvorfor vores klubber med indendørsfaciliteter naturligvis fortsat må holde disse lukkede.

I forlængelse af ovenstående har Sundhedsstyrelsen lavet en plakat, som vi i samarbejde med DIF kraftigt opfordrer klubberne til at opsætte ved deres baner. Plakaten er vedhæftet denne mail.

Ift. åbning for publikummer, så afventer vi i første omgang reaktionerne fra denne åbning af foreningsminigolfen, inden der åbnes op for publikummer. Vi håber på Jeres forståelse herfor, og at I, i første omgang vil nyde muligheden for Jer og Jeres medlemmer for at komme i gang med at spille i dette fantastiske forårsvejr 😊

Til klubberne: klubberne kan med fordel begynde at tænke og arbejde i, hvordan de vil organisere aktiviteten for deres medlemmer, således I overholder de ovenstående anbefalinger. Når disse er på plads, kan der ligeledes begyndes at tænke i muligheder for, hvordan publikummer på sigt kan tænkes ind i ovenstående ramme.

Vi glæder os til at se aktivitet på alle banerne rundt om i landet – naturligvis med respekt for situationen og de retningslinjer, der er os givet af myndighederne. Godt spil, til alle 😊
 

Vedhæftet er links til DIF og Sundhedsstyrelsen retningslinjer:
DIF - udmelding

Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484