Nye indlæg

 

Seniorlandstræner(e) for DMgU’s seniorlandshold søges

26-10-2022
Som kommende eller nuværende landstræner(e) forventes du/I at kunne opfylde nedenstående personlige kvalifikationer og være i stand til at løse de opstillede arbejdsopgaver.

Personlige kvalifikationer:
 
 • At du er i besiddelse af ledelsesmæssige kvalifikationer, der gør dig i stand til at stå i spidsen for landsholdet, herunder have den nødvendige naturlige autoritet der bevirker, at spillerene uden videre indordner sig efter trufne beslutninger.
 • At du (sammen med dine holdledere) har så stor en spillemæssig indsigt og en teknisk viden (bolde m.v.) om minigolf, der gør dig i stand til at træffe de bedst mulige spillemæssige dispositioner omkring udtagelse af spillere, holdopstilling, boldvalg m.v.
 • At du er empatisk og inkluderende i din adfærd, så spillere og ledere trives bedst muligt.
 • At du er økonomisk ansvarlig, så du inden for de udstukne økonomiske rammer kan planlægge og gennemføre landsholdsaktiviteterne.
 • At du er struktureret, så du kan planlægge og gennemføre en rejse med landsholdet og under opholdet har styr på træningstider, spilletider m.v.
 • At du behersker engelsk (eller at en af dine holdledere gør det), da det er det officielle sprog inden for minigolfverdenen.
 • At du kan levere en ren børneattest.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
 • Udarbejde flerårlig plan for arbejdet med landsholdet, herunder specifikation af krav til landsholdsspillere om deltagelse i samlinger, træningsmængde, turneringsdeltagelse m.v. samt beskrive de parametre, der vil være afgørende for hvilke spillere der i sidste ende udtages til landsholdet. Planen fremlægges for Eliteudvalget og unionens bestyrelse til godkendelse.
 • Planlægge og bestille rejser og ophold i forbindelse med turneringer m.v.
 • Udtage de endelige landshold.
 • Rekrutere holdledere.
 • Økonomisk styring, opkrævning af egenbetaling fra spillerne, afregning af udlæg og endelig aflægning af regnskab til unionens kasserer.
 • Samarbejde med såvel Eliteudvalget som unionens bestyrelse.

Forventninger / mål

I generelle vendinger er forventningerne til arbejdet med landsholdene en kontinuerlig styrkelse af rekruteringsbasen (antal spillere), et godt miljø på landsholdet og tillige også gerne en resultat-mæssig fremgang.

Et krav vil være ufravigeligt – i forbindelse med Nordiske Mesterskaber skal der stille fulde hold.
 
Har det fanget din interesse eller har du spørgsmål så skriv til bestyrelsesmedlem Torben Fjordvang på: torbenmf@hotmail.com
Vi ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategori: Resultater
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484