Nyheder og resultater / Resultater / Om danmarksmesterskaberne

Om danmarksmesterskaberne

Der afholdes danmarksmesterskab i hver af de 4 banetyper; Eternit, beton, filt og Minigolf Open Standard. Der kåres desuden en gennemgående danmarksmester.
 
Turneringen spilles som en slagspilsturnering.

Katergoriseringer:

Der spilles på tværs af aldersgrupper om Danske Mesterskaber
 
(DIF mesterskaber) i kategorierne:
• Damer
• Herrer
• 4 mands klubhold. Alle 4 spilleres resultater tæller.
• Mix-par
 
Derudover tildeles medaljer i følgende kategorier (DMgU mesterskaber):
• Herrer
• Damer
• Senior herrer - fra året efter de fyldte 45 til og med året, hvor de fylder 65 år.
• Senior damer - fra året efter de fyldte 45 til og med året, hvor de fylder 65 år.
• Veteran herrer - fra året efter de fyldte 65 år.
• Veteran damer - fra året efter de fyldte 65 år.
• Junior drenge - fra året efter de fyldte 15 til og med det år, hvor de fylder 19 år.
• Junior piger - fra året efter de fyldte 15 til og med det år, hvor de fylder 19 år.
• Minijunior drenge - til og med det år, hvor de fylder 15 år.
• Minijunior piger - til og med det år, hvor de fylder 15 år.
• Mix-Par
• 4 mands klubhold
 
Ved færre end fire tilmeldte i en kategori bliver spillerne tilmeldt i en af TU fastsat alternativ række. Ungdomsrækkerne slås dog ikke sammen med voksenrækker.

Krav til værtsklubber
 
Den arrangerende klub forpligter sig til:
  • at der under hele arrangementet sikres rimelige vilkår for DMgU’s officielle repræsentanter
  • at banerne til enhver tid overholder WMF’s/DMgU’s standard for turneringsbaner, herunder reglerne for opstregning af startfelter, grænselinjer og udlægslinjer etc.
  • at der ikke opkræves træningsafgift eller omgangsbetaling på spilledagene samt de 3 foregående dage
  • at banerne er spilleklare senest 14 dage inden turneringsstart – DMgU’s bestyrelse kan dispensere fra dette krav. Ved dispensation underrettes alle deltagende klubber.
  • at stille 2-3 personer med tilstrækkelig turneringskompetence til rådighed, hvoraf den ene ressource anvendes til navneopråb af spillere til bane 1 samt sikre overholdelse af TU’s tidsplan. Arrangørs ressourcer skal møde på spillestedet efter aftale med TU
  • at opstille præmieskammel med 1-2-3 plads til brug ved præmieoverrækkelse
at sikre, at fælles opholdsrum er røgfri

Desuden gælder at:
a. Følgende krav skal overholdes ved DMgU´s turneringer:
1) Der skal være adgang til toiletter ved anlægget under hele arrangementet.
2) Den arrangerende klub skal stille hjælpere til rådighed for turneringsudvalget.
3) Der skal forefindes skrabere og koste i tilstrækkeligt omfang

b. Der skal være åbent på anlægget mindst 1 time før turneringens start. Hvis en klub ikke overholder ovennævnte, kan TU udelukke denne fra at kunne afholde DMgU turneringer.

c. Datoer for årets DMgU arrangementer skal senest offentliggøres den 1. oktober i året før arrangementernes afvikling. Spillesteder skal offentliggøres senest 3 måneder før turneringsstart.
Klubbernes ansøgninger om afholdelse af DM-Eternit, DM-Filt, DM-Beton eller DM-MOS skal være Turneringsudvalget i hænde senest 1. december året før.

d. I forbindelse med DMgU-arrangementer betragtes tidsrummet fra kl. 06:00 og til turneringsstart på alle spilledage som officiel træningstid. Fra begyndelsen af den officielle træningstid er rygning og indtagelse af alkohol på anlægget forbudt. Afholdes DMgU-arrangementer hos baneejere med mere restriktive regler end ovenstående, så skal de lokale regler følges.
 
 "For mig er minigolf lige dele socialt og sportsligt. Sporten bliver ved med at udfordre mig, og jeg møder en masse forskellige mennesker. Det er nemt og fleksibelt – og der er altid tid til lige at gå en runde!"

Ulla Jørgensen, Formand Randers Minigolf Klub
 
Følg os på Facebook
 
 
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484