Unionen / Udvalg og tillidsposter / Landshold - Eliteudvalget

Eliteudvalget

Eliteudvalget har til opgave at afstemme Dansk Minigolf Unions, landstrænerenes og spillernes ambitioner og sysnspunkter.

 
Kontakt Eliteudvalget her: elite@minigolf.dk
 
Junker, Simon (SJ)
Spillerrepræsentant
Nørskov, Karsten (MC)
Landstræner Ungdom
Tlf.: 29 72 43 78
Rasmussen, Jan Vitten (JR)
Landstræner Seniorer
Tlf.: 51 51 94 51
Rye Rahbek Nielsen, Heino (HR)
Næstformand Dansk Minigolf Union
Vakant, Vakant
Landstræner Herre/Dame

Udvalget gennemgår budgetter for landsholdene og fungerer som sparingssamling for de implicerede parter.

Eliteudvalget sammensætning er bestemt ud fra følgende:

  • Et medlem fra Dansk Minigolf Unions bestyrelse
  • Herre/Dame landstræneren
  • Ungdoms landstræneren

  • Senior landstræneren

  • En spillerræpresentant for Herre/Dame valgt af spillerne selv
  • En spillerræpresentant for Ungdommen valgt af spillerne selv

  • En spillerræpresentant for Seniorene valgt af spillerne selv
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 66127934