Unionen / Udvalg og tillidsposter / Landshold - Eliteudvalget

Eliteudvalget

Eliteudvalget har til opgave at afstemme Dansk Minigolf Unions, landstrænerenes og spillernes ambitioner og sysnspunkter.

Forretningsorden for Eliteudvalget: Forretningsorden - DMgU Eliteudvalg 

Kontakt Eliteudvalget her: elite@minigolf.dk

Her kan du læse hvad der kræver at komme på landsholdet.

Brandstrup Sartor, Mikkel (MB)
Minigolf Klub Aarhus (MKA)
Anti-doping ansvarlig
Rye Rahbek Nielsen, Heino (HR)
Minigolf Putter Team Odense (MPTO)
Landstræner

Udvalget gennemgår budgetter for landsholdene og fungerer som sparingssamling for de implicerede parter.

Eliteudvalget sammensætning er bestemt ud fra følgende:

  • Et medlem fra Dansk Minigolf Unions bestyrelse
  • Herre/Dame landstræneren
  • Ungdoms landstræneren

  • Senior landstræneren

  • En spillerræpresentant for Herre/Dame valgt af spillerne selv
  • En spillerræpresentant for Ungdommen valgt af spillerne selv

  • En spillerræpresentant for Seniorene valgt af spillerne selv
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484