Unionen / Miljø og sundhed / Miljøkodeks

Miljøkodeks

Vi er alle optagede af at passe på miljøet ved bl.a. at mindske brugen af miljø- og sundhedsskadelige materialer. Det er Dansk Minigolf Union selvsagt også! Dansk Minigolf Unions miljøkodes redegør for, hvordan unionen forholder sig til miljø i forbindelse med udøvelsen af idrætten.

- Dansk Minigolf Unions bestyrelse har i marts 2018 vedtaget følgende:

- Dansk Minigolf Union vil bidrage til, at minigolfaktiviteters indvirkning på miljø og sundhed minimeres mest muligt
 
- Dansk Minigolf Union ønsker, at minigolfaktiviteters indvirkning på miljø og sundhed løses via samarbejde og gode intentioner frem for via konfrontation.

- Ansvaret for miljøet omfatter både den enkelte idrætsudøver såvel som klubberne og unionen.

For at løfte dette ansvar foretages følgende:
 
- Dansk Minigolf Union vil udvikle materialer, som fjerner eller minimerer den negative miljøpåvirkning i idrætten, og som derved sikrer miljø- og sundhedsvenlig drift og etablering af minigolfbaner.

- Ved etablering af en minigolfbane skal miljøpåvirkningen i forbindelse med etablering og drift være så lav som mulig.

- Dansk Minigolf Union informerer klubber om initiativer i forbindelse med idrætten, som fjerner eller minimere den negative miljøpåvirkning.

- Dansk Minigolf Union støtter klubber i at indgå i lokalt arbejde på miljø- og planlægningsområdet.
 
- Dansk Minigolf Union deltager aktivt i arbejdet for et bedre miljø. Det gøres - eksempelvis ved at deltage i DIF’s miljøforum og som Grønt Forbund under DIF.
 
- Dansk Minigolf Union søger om at blive certificeret Grønt Forbund under DIF i foråret 2018 og deltager desuden i DIF’s Natur og Miljø Forum, der udveksler erfaringer på miljøområdet og koordinerer større tiltag. Dette er for at sikre, at Dansk Minigolf Union har adgang til viden og holdes opdateret om udviklingen på området.
 
Dansk Minigolf Union erkender således sit samfundsmæssige ansvar og arbejder proaktivt med at mindske brugen af miljø- og sundhedsskadelige materialer i idrætten.

Bestyrelsen marts 2018
Dansk Minigolf Union
 
 "For mig er minigolf lige dele socialt og sportsligt. Sporten bliver ved med at udfordre mig, og jeg møder en masse forskellige mennesker. Det er nemt og fleksibelt – og der er altid tid til lige at gå en runde!"

Ulla Jørgensen, Formand Randers Minigolf Klub
 
Følg os på Facebook
 
 
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484