Vil du spille ? / Træning og teknik

Træning og teknik

Minigolf er en sportsgren som stiller visse krav til spillerens tekniske formåen.

Det er klart at man ikke skal kunne det hele i forvejen. For det meste opbygger alle spillere med tiden den spilleteknik, som passer dem, men det ligger i sagens natur, at hvis man træner meget og forsøger at forfine teknikken, bliver man hurtigere en bedre spiller. Afsnittet her beskriver kortfattet, hvordan slaget udføres, og desuden kan man læse om bandeslag og skrueslag.

Slagstilling

Slagstillingen består af 3 elementer: Fod-, ben- og kropsstilling samt greb.

Grundlæggende skal man stå med fødderne placeret solidt på jorden. Der skal være en naturlig afstand mellem fødderne. Er man en høj person, kan man med fordel øge afstanden mellem fødderne, så man ikke skal bøje sig alt for meget, når man skal nå ned til banen med putteren.

Man skal sørge for at man har knæene let bøjet, og at ryggen er lidt foroverbøjet, således at man ikke står stiv som et bræt. Man skal på en naturlig måde kunne nå ind over bolden med hovedet, så man kan se skudretningen ud fra hvor bolden ligger. Ved en naturlig måde skal det også forstås, at man stadig har balance i kroppen. Man fornemmer nok allerede her, at ryggen og benene er de muskelgrupper som belastes i minigolf og det kan som regel mærkes hvis man for eksempel spiller flere runder på en dag plus at man har brugt tid på indspil på banerne. Så derfor er det også vigtigt at man har en slagstilling som ikke er for anstrengt. Man kan med fordel arbejde sammen med andre, så man kan hjælpe hinanden med den rette slagstilling.

Grebet

Hænderne placeres på putterens greb. Hænderne lægger man rundt om grebet, og ved at strække pegefingrene opnår man en bedre styring af putteren i selve slaget. Hænderne placeres med den ene hånd over den anden. Om man har venstre hånd over den højre eller omvendt er en individuel sag. Når man holder om grebet, skal man ikke holde særligt stramt eller fast, for så spænder man for meget i hænder og arme og slaget bliver akavet og skævt. Hold derfor lige nøjagtigt så fast, at man ikke taber putteren men samtidig har kontrol over den i hele svingets udførelse. Prøv eventuelt at løsne og stramme hænderne for at finde det rigtige tryk.

Slagets udførelse

Man skal forestille sig, at putteren er en forlængelse af armene, og at svinget overvejende foregår i skuldrene.

Så indtages den slagstilling som man har fundet frem til. I starten bør man kontrollere at man står rigtigt så man ikke øver slaget i en forkert slagstilling.

Putteren placeres bag bolden, og således at putterens hoved står plant med banen eller kun vipper bagover i en lille vinkel. Hvis man åbner for meget, kan man risikere at ”toppe” bolden.

Man skal desuden sørge for at bolden ligger ud for midten af putterens hoved, så man opnår den bedste balance i slaget.

Når man sigter, skal man forestille sig, at der går en linie vinkelret ud fra putterens hoved, igennem midten af bolden og med retning mod målet eller langs den spillelinie, som man har valgt.

Når disse ting er på plads, kan slaget udføres. Når man starter sit sving, er det desuden vigtigt at putteren har sammen acceleration hele vejen igennem. Længden på tilbagesvinget er afgørende for den kraft man slår til bolden med. Et kort tilbagesving giver et blødt slag, mens et længere tilbagesving giver et hårdere slag.

Grundslaget

For at have succes i minigolf er det vigtigt at kunne sit grundslag. Grundslaget er vigtigt for at kunne styre retning og tempo. Vi har før beskrevet at tempoet bliver kontrolleret ved hjælp af længden på tilbagesvinget, altså fase 2. Retningen derimod kontrolleres af slagets 4 faser, og det er af afgørende betydning, at man træner dette meget, og at man lægger mærke til, hvordan man udfører slaget. For at opnå et rent slag uden skru skal man føre putteren i en lige bevægelse tilbage og frem igen som om den var et pendul. Som omtalt i afsnittet om ”Slagets udførelse” foregår svinget overvejende i skuldrene.

Bandeslaget

Når man spiller bolden i banden er grundslaget også meget vigtigt. Blandt andet skal slaget være uden skru, og det lige så vigtigt at kunne slå det rigtige tempo for at få bolden til at løbe i den linie, som man vil have den til.

Hvorfor spiller man bolden i banden? Bandeslaget kan med fordel anvendes, hvis man ikke kan ”se” hullet derfra hvor bolden ligger. Det kan enten være fra startstedet eller fra en position bag en forhindring. I andre tilfælde kan det være fordi, at man prøver at udnytte nogle andre løbelinier på banen, som er mere optimale for at få bolden i hul på en etter. Her vil man også kunne få to chancer for at få bolden i hul, enten direkte i hul eller via bagbanden.

Sidst men ikke mindst betragtes bandeslaget på nogle baner som mere sikkert, og giver måske et bedre resultat på en bane på sigt frem for et direkte slag mod hullet, som måske er mere offensivt og satset.

Skrueslaget

En tredje variant af minigolfslaget er det teknisk betonede skrueslag, hvor bolden skrues horisontalt. Skru bruger man for at opnå en anden løbelinie, for eksempel når bolden rammer bagbanden.

Der anvendes to slags skru: Overskru og underskru. For en højrehåndsspiller vil overskru være det samme som højreskævt, hvis man bruger et ord fra billardterminologien, og underskru vil være venstreskævt. For en venstrehåndsspiller er det lige omvendt, og det er ganske enkelt fordi at denne står på den anden side af banen. Venstrehåndsspilleren står altid på højre side af banen, mens højrehåndsspilleren står på venstre side af banen.

Skruet opnås ved at man trækker putteren i lidt af en halvcirkel i slagets to første faser. Den roterende kraft skal så overføres fra putteren til bolden i fase 3 og føres videre i slagets fjerde fase for at opnå fuld effekt. Det er naturligvis meget svært at styre dette, og kan for nogle tage år at lære rigtigt.

 
 
 "For mig er minigolf lige dele socialt og sportsligt. Sporten bliver ved med at udfordre mig, og jeg møder en masse forskellige mennesker. Det er nemt og fleksibelt – og der er altid tid til lige at gå en runde!"

Ulla Jørgensen, Formand Randers Minigolf Klub
 
Følg os på Facebook
 
 
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484