Unionen / Unionens bestyrelse

Unionens bestyrelse

Dansk Minigolf Unions bestyrelse vælges på Dansk Minigolf Unions årlige repræsentantskabsmøde.
Kontakt bestyrelsen her: bestyrelsen@minigolf.dk
Brandstrup Sartor, Mikkel (MB)
Bestyrelsesmedlem Dansk Minigolf Union
Fjordvang, Torben (TF)
Bestyrelsesmedlem Dansk Minigolf Union
Hansen, Jan (J)
Bestyrelsessuppleant Dansk Minigolf Union
Meitilberg, Leif (LM)
Formand Dansk Minigolf Union
Tlf.: 23 83 24 21
Nielsen, Heino (HR)
Næstformand Dansk Minigolf Union
Sølling, Michael (MRS)
Kasserer Dansk Minigolf Union
Tlf.: 86 99 03 89

Bestyrelsen er sammensat således:

Formand (vælges lige år)

Næstformand (vælges ulige år)

Kasserer (vælges ulige år)

Sekretær (vælges lige år)

Bestyrelsesmedlem (vælges lige år)

 

Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 66127934