Unionen / Unionens bestyrelse

Unionens bestyrelse

Dansk Minigolf Unions bestyrelse vælges på Dansk Minigolf Unions årlige repræsentantskabsmøde.

Kontakt bestyrelsen her: bestyrelsen@minigolf.dk
Leif Meitilberg (LM)
Formand Dansk Minigolf Union
Tlf.: 23 83 24 21
Michael Sølling (MRS)
Kasserer Dansk Minigolf Union
Tlf.: 86 99 03 89
Torben Fjordvang (TF)
Bestyrelsesmedlem Dansk Minigolf Union
Heino Nielsen (HR)
Bestyrelsesmedlem Dansk Minigolf Union
Christian Guldberg Madsen (CG)
Bestyrelsesmedlem Dansk Minigolf Union
Jan Hansen (J)
Bestyrelsessuppleant Dansk Minigolf Union
Mikkel Brandstrup Sartor (MB)
Bestyrelsessuppleant Dansk Minigolf Union

Bestyrelsen er sammensat således:

Formand (vælges lige år)

Næstformand (vælges ulige år)

Kasserer (vælges ulige år)

Sekretær (vælges lige år)

Bestyrelsesmedlem (vælges lige år)

 

Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 66127934