Unionen / Udvalg og tillidsposter / Dommer og tekniskudvalg

Dommer og tekniskudvalg

Dommer og teknisk udvalg vælges på Dansk Minigolf Unions årlige repræsentantskabsmøde. 

Udvalget består i øjeblikket af 2 medlemmer.

Forretningsorden for Dommer og teknisk udvalg: Forretningsorden - DMgU Dommer og teknisk udvalg

 
Problemer med at se plandiscen? Klik her

Dommere

For at blive dommer skal man bestå en dommerprøve som udarbejdes/revideres af Dommer og teknisk udvalg.

Efter at prøven er bestået bliver dommernes præstationer løbende evalueret og deres kundskaber opdateret.

For at sikre at standarden opretholdes skal alle dommere årligt bestå dommerprøven

Turneringsprotokol

Ved ethvert stævne skal der udfyldes en turneringsprotokol.

Turneringsprotokollen udfyldes af overdommeren og skal efter turneringen indsendes til Dommer og Teknisk udvalg.

Download  turneringsprotokollen.

Kontakt Dommer og teknikudvalg her: dtu@minigolf.dk
Heino Nielsen (HN)
Minigolf Putter Team Odense (MPTO)
Medlem Dommer- og teknisk udvalg
Lasse Rasmussen (LR)
Minigolf Putter Team Odense (MPTO)
Medlem af Dommer- og teknisk udvalg

Dommer og teknikudvalget har flere opgaver blandt andet:

  • Uddannelse af nye dommere
  • Opretholdelse af dommernes standard
  • Udpegelse af dommere til Dansk Minigolf Unions arrangementer
  • Syn af turneringsanlæg

Af Dansk Minigolf Unions arrangementer kan nævnes:

  • De Danske Holdmesterskaber (afvikles over 4 afdelinger)
  • De Danske Mesterskaber Individuelt (der afvikles 3 mesterskaber: Eternit, Stor bane og Minigolf Open Standard (MOS))
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484