Nye indlæg

 

Medlemstal 2016

06-04-2017

Hvad gemmer sig bag unionens medlemstal, og hvad kan vi læse af dem?

Vi skal lærer af tallene

Dansk Minigolf Union talte i 2016 1857 medlemmer. I 2015 talte Dansk Minigolf Union 1986 medlemmer. Hvorvidt tilbagegangen giver grund til bekymring, kan der ikke gives entydige svar på. Der er derfor god grund til at dykke længere ned i tallene.

Bag medlemstallene skjuler der sig flere interessante pointer, og Dansk Minigolf Unions formand Leif Meitilberg bemærker, at det er positivt, at de målrettede udviklingsindsatser virker efter hensigten. Ærgerligt er det, at de desværre ikke matcher det store medlemstab som enkelte klubber har haft. ”Derfor skal vi bruge tallene til at blive klogere på, hvilke indsatser der virker, og hvor vi fremadrettet skal have en større opmærksomhed”, fortæller Leif Meitilberg.

11 klubber har oplevet at få flere medlemmer i 2016 – herudover kommer de 4 nye klubber som kom under Dansk Minigolf Unions vinger i 2016; Rudersdal Minigolf Klub, Nyker Minigolf, Spjellerup Minigolf og Høje Taastrup Minigolf Klub. Tilsammen har vækst-klubberne fået 159 flere medlemmer end året før. 8 klubber har oplevet en tilbagegang, som samlet set udgør 288 medlemmer. 3 klubber har uændret medlemstal.

Udviklingsprojektet giver resultater

Dansk Minigolf Unions primære udviklingsfokus i 2016 har været etablering af nye klubber. Og det fokus viser sig at være en succes! Hele fire nye klubber kom i 2016 under Dansk Minigolf Unions vinger og ved udgangen af året talte unionen 27 klubber fordelt over hele landet. Udviklingsprojektet ”Gammel Bane – Ny Klub” og optagelsen af den bornholmske klub Nyker Minigolf har isoleret set bidraget med en tilgang af 97 medlemmer. ”Det fortæller mig, at vi er på rette vej. Vores indsatser virker faktisk efter hensigten”, fortæller Leif Meitilberg.

Lokalt fokus på rekruttering virker

Ligeledes er det værd at hæfte sig ved, at de klubber der i løbet af året har arbejdet målrettet med rekruttering kan høste frugterne af arbejdet. Brøndby Strand Minigolf Klub er en af de klubber, som kan bryste sig af knap 20% stigning i medlemstallet. Formanden for klubben Leif Sønderby fortæller om årsagen til succesen: ”Det er først og fremmest hårdt arbejde. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Vi har haft stort fokus at samarbejde med kommunen, og har virkelig fået en masse gratis omtale og opmærksomhed ved at deltage i kommunens aktiviteter. I klubben har vi også fået meget foræret ved at bruge vores netværk. Venner og bekendte bliver inviteret ned i klubben, og efter et par gange bliver de også medlemmer.”

Fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse

Tallene viser, at det betaler sig, at have et vedvarende fokus på rekruttering og fastholdelse, og det er en pointe som er værd at hæfte sig ved, når der skal lægges strategier for det fremtidige arbejde. ”Tallene viser med al tydelighed, at fastholdelse skal være et vedvarende fokus. Det er få klubber som taber medlemmer sammenlignet med den store gruppe som faktisk vækster. Til gengæld viser det sig også, at vi som en lille sportsgren er følsomme, når blot en enkelt klub oplever at tabe medlemmer. Den følsomhed skal vi eliminere”, fastslår Leif Meitilberg.

 

Læs mere

Du kan dykke længere ned i medlemstallene her.


Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484