Nye indlæg

 

Minigolfen på museum

16-04-2018

Af Ole Rasmussen

Trækøller fra minigolfens begyndelse, ældre bolde og andre historiske affekter skal nu indsamles og udstilles på DIF’s museum. Ole Rasmussen fortæller her om sit arbejde med at sikre historien.

Sidste år blev jeg af Dansk Minigolf Union spurgt, om jeg var interesseret i at blive unionens kontaktperson og omdrejningspunkt for indsamling af kulturelle værdier i dansk minigolf. Det kunne jeg naturligvis ikke sige nej til! Jeg anser det som lidt af en ære og en vigtig funktion i sporten at indsamle værdifulde historiske og tidstypiske genstande, fakta, historier, anekdoter samt traditioner og vaner fra dansk minigolf.

Seminar: Idrættens kulturarv
Den 12. april havde DIF Museums bestyrelse inviteret til seminar med overskriften ”Idrættens kulturarv”. Med ca. 25 deltagere var der god tilslutning fra andre specialforbund, idrætsarkiver samt museets bestyrelse. Første oplæg var ved museets daglige leder Per Leon Jørgensen, som fortalte om baggrunden for DIF’s museum. 

Museet støves af
De første initiativer til at indsamle idrætshistoriske værdier blev taget allerede i 1914 af DIF’s formand dengang. I mange år har museet levet en tilværelse uden for rampelyset i en kælder i Idrættens Hus. 
 
I 2014 blev der imidlertid valgt en bestyrelse bestående af 6 personer. Museet blev således mere officielt. I dag fungerer museet med en daglig leder samt flere frivillige. Og der er nok at gå i krig med! Gamle billeder, som kan være svære at stedfæste og personer som er svære at navngive er blot nogle af opgaverne. Op imod 100.000 billeder skulle der være.

Idrættens kulturarv
Efter en kaffepause var der oplæg ved Morten Mortensen, som ud over at være medlem af museets bestyrelse også er museumsinspektør ved Furesø Museum. Han ledte tilhørerne ind omkring idrættens kulturarv, og hvorfor vi skal bevare den.
Her kom der nogle oplagte fokuspunkter til mit arbejde.

Den flytbare kulturarv er genstande som kan flyttes og registreres. Den kan være køller, bolde, tasker, tøj, vimpler, klistermærker, fotos, trykte blade mm. 

Den faste kulturarv har en anden karakter. Det er f. eks. bygninger og kulturmiljøer. Det kunne også være anlæg eller baner. Men billeder heraf vil kunne gøre det til et flytbar arv.

Den immaterielle kulturarv skal jeg også have fat i. Det handler om det mere uhåndgribelige, f. eks. traditioner, udtryk og vaner. Alt sammen skal nu indsamles og registreres.

Flere spændende oplæg
Et andet spændende oplæg var ved historiker dr. Phil. Hans Henrik Appel, som kunne fortælle om de engelske fodboldmuseer, herunder deres rødder og identitet og branding platform. Det var også ganske interessant, hvor han også kunne fortælle om at de store klubber i deres jagt på successen og den gode historie decideret skrev de dårlige resultater ud af historien på deres museer.

Det sidste oplæg var ved tidligere overarkivar ved Statens Arkiver, Hans Christian Bjerg, som redegjorde for statsarkiver, landsarkiver, lokalarkiver samt by- og stadsarkiver. 

Man skal gøre sig selv den tjeneste at gå ind på arkiv.dk og føle sig lidt frem.

Minigolfens historie skal skrives
I dansk minigolf er der helt sikkert masser af historie og genstande at få fat i. Det handler også om at få fat i mennesker som i mange år har været ude af sporten. Det bliver lidt af en opgave. Nemmere bliver det naturligvis med dem som stadig befinder sig i sporten.

En anden opgave bliver det at registrere gamle fotos med tid, sted og personer samt at få samlet og registreret genstande. Disse genstande kan være til udlån eller til permanent opbevaring på museet. Fotos kan nu om dage scannes og lagres digitalt, så de er langt nemmere at få lov til at opbevare.
 
I forbindelse med registrering og opbevaring skal man i øvrigt sikre sig enten retten til eller den fulde ret til genstandene, således at der er en klokkeklar afklaring imellem tidligere ejere og / eller familie, som kunne få lyst til at gøre krav på donerede genstande.

Jeg glæder mig til arbejdet, og ikke mindst, til at tale med alle jer i minigolf-Danmark, som har interessante historier, artefakter og andet af idrætshistorisk interesse.

 

Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484