Nye indlæg

 

Opdatering på Covid-19

18-09-2020
Der har, som de fleste af Jer sikkert ved, så har der i dag været pressemøde, som har budt på landsdækkende stramninger. Vi har været i dialog med myndighedernes hotline, og for minigolfen betyder dagens pressemøde følgende:

• Der må ikke forsamles flere end 50 personer i forbindelse med turneringer, klubaktiviteter og arrangementer. De 50 personer er inklusiv evt. personale eller tilskuere.

• Klubhuse, klublokaler m.m. skal indrettes, således der er min 1 meter mellem hver person. I praksis betyder det, at en person optager ca. 4 kvm. Der skal i den forbindelse sættes skilte på døre til klubhuse/lokaler, der fortæller hvor mange der maximalt må opholde sig i rummet ad gangen. Samtidig skal stole på alle tidspunkter placeres, så der er 1 meter mellem hver. På den måde hjælper vi alle hinanden ved at minimere tvivl og dermed gøre det lettere at overholde reglerne i en tid, hvor flere og flere så småt trækker indenfor.

• I forbindelse med stævner og turneringer er den arrangerende klub PÅLAGT at udpege en corona-ansvarlig. Denne person SKAL inden turneringens start være oplyst med navn, således alle spillere er bevidste om, hvem man kan henvende sig til ved tvivlsspørgsmål.
Den corona-ansvarlige har ansvar for:
- At myndighedernes retningslinjer overholdes (samt evt. kommunalt gældende regler)
- At der på alle tidspunkter er håndsprit tilgængeligt på spillesteder
- At der løbende rengøres på toilet og spisefaciliteter
- At der ikke er flere til stede under arrangementet end de maximalt 50 personer
- At være behjælpelig ved tvivlsspørgsmål fra deltagere og evt. øvrige aktører ved arrangementet

• Hvis klubben driver en kiosk eller bod, så skal vedkommende, der betjener boden være mundbind, såfremt der ikke forefindes et visir af plexiglas mellem personalet og kunderne. Da klubkioskerne ikke går ind under restaurant, er er ikke krav til at kunderne bærer mundbind.

• Der skal på alle tidspunkter være adgang til håndsprit på anlægget, øvrige opholdsrum samt toiletter.

• Afslutningsvist opfordrer vi alle vores klubber og medlemmer til, på alle tidspunkter at overholde, myndighedernes generelle retningslinjer omkring god hygiejne og afstand, så vi forhåbentlig snart kan komme på den anden side igen.

På følgende link kan findes plakater og infografikker med myndighedernes retningslinjer til ophæng i klubhuse og – lokaler: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/download-infografikker-og-plakater

Hvis I skulle have spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Leif: formand@minigolf.dk eller undertegnede.

På vegne af bestyrelsen

Marianne Pedersen
Udviklingskonsulent
konsulent@minigolf.dk
Tlf: 2020 3484

Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484