Nye indlæg

 

Nye retningslinjer for minigolfen 24.10.20

24-10-2020
I forlængelse af gårsdagens pressemøde, hvor statsministeren kunne berette om nye restriktioner, kommer her en yderligere præcisering heraf. Herunder er listet de væsentligste restriktioner vedrørende idrætten:
 
• Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer
• Der gælder fortsat en grænse på maks. 50 personer for børn og unge op til 21 år for idrætsaktivite-ter uden overnatning
• Den professionelle idræt er fortsat undtaget
• Der er fortsat mulighed for 500 siddende tilskuere både indendørs og udendørs – hvis betingelserne for det er opfyldt.
• Fra på torsdag skal man bære mundbind eller visir på alle indendørs steder med adgang for offentligheden – herunder idrætsfaciliteter. Gælder ikke når man udøver idræt.

De restriktioner, der særligt rammer os i minigolfsporten, er forsamlingsforbuddet, der sænkes til 10 personer. Det betyder helt konkret, at der ikke kan afvikles træning, turneringer og spil med mere end 10 personer involveret. Forsamlingsforbuddet med de maximalt 10 er gældende allerede fra mandag den 26. oktober og løber foreløbigt frem til og med søndag 22. november.

Vi har været i dialog med myndighederne og DIF med henblik på muligheden for at kunne få lov at åbne op for træning og spil i små grupper af maximalt tre personer, som det gjorde sig gældende under forårets lock-down. Dette er dog IKKE en mulighed for nuværende, men vi følger udviklingen tæt og holder os i dialog med relevante myndigheder, og skulle der ske en udvikling i retning af ovenstående, så melder vi naturligvis ud hurtigst muligt. Men for nu, er det som beskrevet maximalt 10 personer (dette er inklusiv evt. café personale)

Vi ved, der er flere klubber, som i deres indendørs sæson spiller på relativt få kvadratmeter, hvorfor vi opfor-drer klubberne til at være realistiske omkring, hvor stor en deltagerkapacitet I kan rumme hos Jer. I forlængelse heraf kan nævnes, at Sundhedsstyrelsen fortsat opfordrer til, at man regner med minimum 4 kvm pr. person – heraf skal fratrækkes areal, der ikke må betrædes (eks. baner), da dette ikke beregnes som frit areal.

Børn og unge under 21 år er undtaget de ovenstående retningslinjer vedrørende forsamlingsforbuddet, så for denne målgruppe gælder fortsat grænsen på de maksimalt 50 personer i forbindelse med idrætsaktivitet. Det betyder altså, at hvis nogle klubber har planlagt aktiviteter for børn og unge, så kan disse fortsat forsamles op til maksimalt 50 personer (dette er inklusiv trænere/spilvejledere og cafépersonale). Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at det IKKE er muligt at have 10 voksne og 50 børn/unge gående på et anlæg på samme tid – disse to grupper skal i dette tilfælde træne forskudt af hinanden.

Derudover er det kravet om mundbind eller visir på alle indendørs steder med adgang for offentligheden, der rammer os, da alle indendørs baner går under denne kategori. Det betyder, at alle spillere, der ønsker at spille og opholde sig klublokaler tilstødende banerne/anlægget, skal bære mundbind ved ankomst og indtil vedkommende tager plads siddende stille på en stol eller træder ud på spilarealet for at påbegynde sit spil. Denne restriktion omhandlende mundbind eller visir er gældende fra torsdag den 29. oktober til og med den 2. januar.

Retningslinjerne vedr. professionel idræt og tilskuere er vurderet irrelevante at belyse yderligere for minigolfsporten på nuværende tidspunkt.

I forlængelse af ovenstående gør vi opmærksom på, at vi til enhver tid opfordrer alle vores spillere til at følge de gældende retningslinjer fra Udenrigs- og Sundhedsmyndighederne vedrørende rejser og kontakt med smittede på alle tidspunkter. Alle spillere, der har rejst eller opholdt sig i områder, der af Udenrigsministeriet er markeret som ”områder med særlig opmærksomhed” (orange) eller har været i kontakt med en smittet forventes at efterleve de gældende retningslinjer vedrørende selvisolation og tests på dag 4 og 6 efter smittekontakt. Vi er en idræt, hvor flere medlemmer er i højrisikogruppen, hvorfor efterlevelsen af disse retningslinjer er særlig vigtig, og vi håber derfor på Jeres forståelse og samarbejdsvillighed.

Vi vil endnu engang bede alle vores klubber være opmærksomme på de kommunalt gældende regler hos netop JER! Der er store forskelle på smitten lokalt i de forskellige kommuner, hvorfor der kan forekomme særlige restriktioner hos netop Jer, som naturligvis skal efterleves, da en overtrædelse af de kommunalt gældende regler kan betyde reduktion eller fuldstændig fratagelse af lokaletilskud etc. Oplever I tvivl eller spørgsmål hertil, så kan I altid kontakte vores udviklingskonsulent Marianne på konsulent@minigolf.dk, ligesom myndighedernes coronahotline kan træffes på: 70 20 02 33 ved spørgsmål til generelle coronaretningslinjer.

Dansk Minigolf Union gør i forlængelse af ovenstående opmærksom på, at vi støtter fuldt op om klubber, som af den ene eller anden årsag, ikke ønsker at føre klubaktivitet på nuværende tidspunkt.

I kan downloade den nye plakat med retningslinjer her: Ny corona grafik
 
Samt de øvrige gældende plakater fra Sundhedsstyrelsen her: Øvrigt coronamateriale

Hvis ovenstående skulle henlede til spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte Dansk Minigolf Unions formand Leif Meitilberg på formand@minigolf.dk.

På vegne af bestyrelsen

Leif Meitilberg
Formand, Dansk Minigolf Union

Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484