Nye indlæg

 

Nye retningslinjer for minigolfen 14.07.21

14-06-2021
Der er som bekendt kommet nye retningslinjer for idrætten, som vi naturligvis gerne vil dele med Jer! 😊

Vi gør opmærksom på, at alle de nedenstående retningslinjer er generelle retningslinjer, og at der derfor kan være regionale forskelle heri, alt efter hvilken kommune man tilhører, hvordan de tolker retningslinjerne og om man ryger i en nedlukning på grund af forhøjede smittetal. Vi opfordrer Jer derfor fortsat til at være i dialog med Jeres lokale myndigheder (kommuner og politi) ved tvivlsspørgsmål.

Forsamlingsforbud:
Forsamlingsforbuddet hæves pr. dags dato til 250 personer udendørs, mens det indendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer. Vi gør opmærksom på, at der for indendørs ophold stadig gælder arealkrav (se nedenfor).

Adgang til indendørs faciliteter:
Ifølge de generelle retningslinjer og DIF/DMgUs fortolkning heraf, så er det tilladt, at man har klubhuse og lignende åbent, såfremt man overholder krav om coronapas (læs nedenfor), samt de gældende arealkrav, der foreskriver 4 m2 pr. stående person og 2 m2 pr. siddende person – dog maksimalt 100 personer i alt.

Fordi vi har erfaring med, at der kan være lokale forskelle herpå, så opfordrer vi til, at I orienterer Jer ved egen kommune, hvis I er i tvivl, så I undgår en ærgerlig bøde.

Mundbind:
Der er ikke længere krav om, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i indendørs idrætslokaler.

Coronapas:
Der er fortsat krav om coronapas indendørs i idrætten – dette foreløbigt frem til den 1. august, som genåbningsplanen ser ud nu. Retningslinjerne for coronapas er derfor på nuværende tidspunkt således:

Udendørs ophold – ikke krav om gyldigt coronapas
Indendørs ophold – krav om gyldigt coronapas (se retningslinjer for gyldigt coronapas nedenfor)

OBS! Det er tilladt at gå indenfor på toilet uden gyldigt coronapas, men i det øjeblik, man ønsker at tage yderligere ophold indendørs, så træder kravet om et gyldigt coronapas i kraft.

Coronapas skal tjekkes ved stikprøvekontrol.
Som noget nyt i retningslinjerne, skal alle voksne på 18 år og over vise coronapas ved stikprøvekontrol, hvis der er åbent til klubbens indendørs faciliteter.

Det er foreningens eller arrangørens ansvar, at tjekke medlemmer/besøgendes coronapas.

Såfremt man har åbent ind til indendørs faciliteter er der krav om, at de ansvarlige foretager en stikprøvekontrol MINIMUM én gang i døgnet. Denne stikprøvekontrol skal gennemføres på ALLE tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.
Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, vil der ske bortvisning fra faciliteten.
Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

Hvad er et gyldigt coronapas?
• Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
• Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
• Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
ELLER
• Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).
 
Ændringer for gyldigt coronapas pr. 1. juli 2021
Pr. 1. juli ændres retningslinjerne for varigheden af coronapas med et negativt covid-19 testsvar, således følgende gælder, som gyldigt coronapas:
• Et negativt testresultat af en covid-19 test foretaget som PCR-test, der er højst 96 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
• Et negativt testresultat af en covid-19 test foretaget som Kvik-test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

/Bestyrelsen

Kategori: Nyheder
 

Artikler på minigolf.dk er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Minigolf Unions holdninger.
Indenfor Dansk Minigolf Union værdsætter vi personlige holdninger og lader derfor ofte medlemmerne skrive artikler til minigolf.dk

 
Hvis du har noget på hjertet som du gerne vil dele med andre så send en E-mail med tekst og billeder til: medie@minigolf.dk
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484